سایت پرداخت الکترونیک خیرات

سایت پرداخت الکترونیک خیرات باهدف ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی برای مقاصد غیرانتفاعی ایجاد گردیده است.

علاقه مندان جهت همکاری، مشارکت و یا خرید دامنه با شماره 09360318654 تماس حاصل فرمایند

سایت پرداخت الکترونیک خیرات

سایت پرداخت الکترونیک خیرات باهدف ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی برای مقاصد غیرانتفاعی ایجاد گردیده است.

علاقه مندان جهت همکاری، مشارکت و یا خرید دامنه با شماره 09360318654 تماس حاصل فرمایند